Otonom Teknoloji’nin, hava gemisi, aerostat ve kablo ile bağlı İHA çözümleri; kullanıcılara, uzun süre görev yapabilen, güvenilir ve etkin platformlar sunuyor. Bu platformların farklı görevlerde kullanılabilmesi için ise onlara, çeşitli faydalı yüklerin entegre edilmesi gerekiyor.

Bir görev yükünün platforma entegrasyonu, 3 boyutta gerçekleşiyor: Elektriksel güç ihtiyacı, veri arayüzü ve mekanik arayüz. Her boyuttaki ihtiyaçlar değerlendiriliyor ve gerektiğinde, platformda ya da faydalı yükte, uygun değişiklikler yapılıyor. Otonom Teknoloji, bugüne kadar, 10’un üzerinde farklı faydalı yükün entegrasyonunu gerçekleştirerek bu alanda önemli bir tecrübe edindi. Bu faydalı yükler arasında; haberleşme röleleri, elektro-optik kameralar ve akustik sensörler bulunuyor. Otonom Teknoloji, hem entegrayon tecrübesi hem de faydalı yüklerin karşılaşacağı çevresel koşullar konusundaki tecrübesi ile gelecekte de farklı görev yüklerini entegre etmeye hazır.