TETRON®


TETRON® yere bağlı insansız hava aracı (İHA) sistemi, döner kanatlı bir İHA’yı, kablo ile kompakt bir yer istasyonuna bağlı (Tethered) olarak görev yapabilir hale getiren bir sistemdir.

TETRON®, seçilecek İHA’nın boyutlarına bağlı olarak kısıtlı hacme sahip kara ve deniz araçlarına entegre edilebilir; araçlar hareket hâlindeyken ve dar alanlarda kullanılabilir. İhtiyaca uygun farklı döner kanatlı İHA’ların entegre edilebildiği sistemde, gücün kablo üzerinden İHA’ya iletilmesi sayesinde, görev süresi, İHA’nın bataryası ile sınırlı kalmaz. İletişim de kablo üzerinden gerçekleştirildiğinden, başkaları tarafından dinlenemez ve karıştırılamaz. Sivil havacılık otoriteleri, İHA’nın kablo ile yere bağlı olmasının sağladığı emniyet sayesinde, TETRON®’un, sivil ve kontrollü hava sahasını kullanmasına daha kolay izin verir.

TETRON® için geliştirdiğimiz vinç sistemi, İHA kablosunun boyunu, İHA’nın hareketlerine göre, otomatik bir şekilde ve güvenli olarak ayarlayabilir. Bu tür sistemlerin en kritik bileşeni olan bu mekanizma, yere bağlı balon sistemleri alanındaki derin tecrübemiz ile geliştirilmiş ve kendisini sahada ispat etmiştir.

TETRON®, OTONOM GCS yer istasyonu ile birlikte görev yapar. OTONOM GCS; entegre platform kontrolü; platform durum bilgisinin takibi; operatör uyarılarının üretilmesi ve gösterimi; entegre faydalı yük kontrolü; harita desteği ve kayıt tutma gibi özelliklere sahiptir.
Toplumsal Olay İzleme

Kalabalıklar üzerinde, uzun süreli ve güvenilir bir şekilde uçarak karar alıcılara, ihtiyaç duydukları kuş bakışı durum farkındalığını sağlar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Afetlerde ya da herhangi bir acil durumda, kısa sürede göreve başlayarak gözetlemeden haberleşmeye, farklı ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.

Keşif, Gözetleme, İstihbarat

Gerek arazide gerek araç üzerinde, hem sabit hem de hareket halinde görev yapabilir; kesintisiz keşif, gözetleme ve istihbarat desteği sağlayarak gökyüzündeki gözünüz olur.

Kara Trafiği Yönetimi

Kolay taşınabilir yapısı sayesinde, ihtiyaç duyulan bölgedeki araç trafiğinin, havadan izlenmesini ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını sağlar.

Çevre Koruma

Geniş bir alanı gözetim altında tutarak yangın ve diğer çevre olaylarının tespit edilmesini ve izlenebilmesini sağlar, müdahale ekiplerinin havadaki gözü olur.

Haberleşme

Kapsama alanının veya haberleşme altyapısının yetersiz hale geldiğinde, kolayca bölgeye nakledilir ve taşıdığı faydalı yükleri yüksek irtifalara çıkartarak kapsama alanınızı genişletir; görevli birimlerin, geniş bir alanda birbiri ile doğrudan haberleşmesini sağlar.

>
TETRON®-S TETRON®-M
Maksimum Uçuş Yüksekliği 80 m 100 m
Kesintisiz Uçuş Kesintisiz Kesintisiz
Maksimum Güç Aktarımı 1,8 kW 2,5 kW
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -20 ˚C/+55˚C -20 ˚C/+55˚C
Tether Vinç Hızı (metre/dakika) 180 180
Vinç Kontrol Sistem Otomatik Otomatik
Manuel Vinç Kumandası Opsiyonel Opsiyonel
Kontrol Arayüzü Seri / Ethernet Seri / Ethernet
Haberleşme PLC PLC
F/O Haberleşme Opsiyonel Opsiyonel
Bağlantı İstasyonu Taşınabilir Taşınabilir
Çevresel Koruma IP 52 IP 52
   

TETRON®-S: 1,8kW’a kadar güç ihtiyacı olan dron ve görev yüklerinin bağlantı istasyonu olarak kullanılmaktadır.

TETRON®-M: Yüksek güç ihtiyacı bulunan dron ve görev yüklerinin bağlantı istasyonu olarak kullanılmaktadır. 100m yüksekliğe çıkılması gereken görevler için tercih edilir: