APPS (Advancing Plug & Play Smart Surveillance / Tak ve Çalıştır Akıllı Gözetleme Çözümleri Geliştirmek)

Otonom Teknoloji, ITEA3 kapsamında, bir EUREKA Cluster projesi olan APPS’ta, kıyı sularının farklı sensörlerle gözetlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye’de bazı gösterimler de yapıldı.

 
Akustik Sensör

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü 2016 Mezuniyet Projeleri arasında yer alan bir çalışma kapsamında, namlulu silahların nereden ateşlendiğini bulan bir akustik sensör, Otonom Teknoloji’nin aersotat çözümüne entegre edildi ve konsept gösterimi başarıyla gerçekleştirildi.