Akılı enerji yönetimi

DORUK ve DOLUNAY gibi enerjisini yerden alan sistemlerde de güç yönetimi, sistemin 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması için önem taşır.

Ürünlerindeki güç yönetim sistemlerini, donanımı ve yazılımı ile kendisi tasarlayan Otonom Teknoloji, yakıt pili gibi gelişen teknolojileri de takip ederek, enerji yönetimi konusunda kendini geliştirmeye devam ediyor. İnsansız sistemler, genellikle şebekeye bağlı olmadan çalışırlar. Bu nedenle enerji yönetimi, bu sistemlerde, kritik bir işlevdir. Örneğin TEPEGÖZ, gövdesinin üst kısmında bulunan esnek güneş panelleri ile gündüzleri, hem elde ettiği enerjiyi kullanır hem de bunu depolar; gece ise depoladığı enerjiyi kullanır.


Sensör veri işleme

İnansız sistemler, bir şekilde çevrelerini algılayabilmelidirler.

Bu, faydalı yük ile ilgili işlevlerin öncesinde, insansız sistemin görevini kararlı bir şekilde yerine getirebilmesi için gereklidir. Örneğin, TEPEGÖZ ve DORUK platformlarının iç basıncının, dış ortamdan bir kaç milibar daha yüksek olması, bu platformların, aerodinamik şekillerini koruması için hayati öneme sahiptir. Basınç farkı düşük olursa bu platformların gövdesi şeklini kaybedebilir; yüksek olursa da gövde malzemesinin dayanımı yetersiz kalabilir ve gövde patlayabilir. Bu örnekte, iç ve dış basıncı ölçen sensörler ve bu sensörlerden elde edilen verilerin işlenmesi, kritik yeteneklerdir. Otonom Teknoloji; optik ve akustik gibi farklı algılama türlerinde ve algılanan verilerin işlenmesi konusunda, ürünlerine de yansıttığı önemli bir tecrübeye ve uzmanlığa sahip.

 

 

Navigasyon


Navigasyon, söz konusu platformun konumunun ve yöneliminin, üzerindeki sensörlerle hassas olarak belirlenmesini ve eyleyicilerle gerekli düzeltme ve girdilerin sağlanmasını konu alır.

Uçuşa kapalı bölgeler ve uçuş zarfının aşılmaması gibi konular da navigasyon kapsamında ele alınır. Yere bağlı sistemlerde, bunlara, platformun yükseltilmesi, yerden takip edilmesi ve güvenli bir şekilde demirleme istasyonuna çekilmesi de dâhil olur. Otonom Teknoloji; gerek TEPEGÖZ gibi kendi eyleyicileri olan aktif bir sistemin gerekse aerostat ve kablo ile bağlı İHA’ların navigasyonu konusunda, özgün ve kendini sahada ispat etmiş çözüm ve kabiliyetlere sahip.


Kontrol ve kumanda

Otonom Teknoloji, komuta ve kontrolü, farklı uygulamalar için uyarlanabilir, modüler yazılım ve donanım ürünleri ile gerçekleştiriyor.

JEUS uyumlu bu birimler, aynı anda birden fazla platformun kontrol edilebilmesine de olanak sağlıyor.


Sayısal haberleşme

İnsansız sistemlerin, operatörleri ve diğer insanlı ve insansız platformlarla haberleşme halinde olması gerekir.

Özellikle faydalı yükler, haberleşme ile ilgili gereksinimleri, üst noktalara taşıyabilir. Otonom Teknoloji, üzerinde çalıştığı platformlara özel haberleşme çözümleri geliştirerek müşteri gereksinimlerinin karşılanmasını sağlıyor.


Kontrol ve kumanda

Otonom Teknoloji, komuta ve kontrolü, farklı uygulamalar için uyarlanabilir, modüler yazılım ve donanım ürünleri ile gerçekleştiriyor.

JEUS uyumlu bu birimler, aynı anda birden fazla platformun kontrol edilebilmesine de olanak sağlıyor.


Sayısal haberleşme

İnsansız sistemlerin, operatörleri ve diğer insanlı ve insansız platformlarla haberleşme halinde olması gerekir.

Özellikle faydalı yükler, haberleşme ile ilgili gereksinimleri, üst noktalara taşıyabilir. Otonom Teknoloji, üzerinde çalıştığı platformlara özel haberleşme çözümleri geliştirerek müşteri gereksinimlerinin karşılanmasını sağlıyor.