Nasıl Çalışıyoruz
Size özel, ihtiyacı tam olarak karşılayan, optimum ve maliyet etkin çözümler sunuyoruz.

Bir hava gemisi ya da aerostat söz konusu olduğunda, ihtiyaçları genellemek mümkün değil. Çıkılacak irtifa, taşınması gereken faydalı yükler ve havada kalış süresi, bu hava araçlarının tasarımını etkileyen başlıca parametreler. Bu parametrelerde, müşteri ihtiyaçları uyarınca oluşan değişimler; hava aracının boyutu ve güç gereksinimi başta olmak üzere, bir dizi tasarım özelliğini değiştirebiliyor. Her bir parametreyi özenle analiz eden Otonom Teknoloji, müşterinin ihtiyacını tam olarak karşılayan; diğer yandan da bunu optimum bir şekilde başaran, özelleşmiş çözümler ortaya çıkarıyor.

Bu açıdan bakıldığında, Otonom Teknoloji, terzi usulü çalışıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını dinliyor ve bu ihtiyaçları, kendi oluşturduğu kütüphaneyi kullanan özel yazılım araçları ile analiz ediyor.

Otonom Teknoloji, insansız hava araçları ile ilgili geniş bir kütüphaneye, test ve deneme verilerine ve karmaşık formülleri içeren analiz araçlarına sahip. Sonuçta, optimum hava aracının tasarım parametreleri ortaya çıkıyor. Bu noktada devreye, Otonom Teknoloji’nin, kendi özgün teknolojileri ve yeniden kullanılabilir yazılım ve donanım bileşenleri ve alt sistemleri giriyor. Otonom Teknoloji; Modüler Gondola, MINISTEER ve OTONOM GCS gibi birçok bileşenini, tüm hava araçlarında, ortak olarak kullanıyor. Demirleme istasyonu, vinç, basınç dengeleme sistemi gibi alt sistemler ise hazır ve kendini ispat etmiş tasarımlar üzerinden, müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanıyor. Böylece, ortaya çıkan yeni hava aracı, hem var olan bileşen ve yeteneklerin yeniden kullanımı ile maliyet etkin oluyor hem de kendini sahada doğrulamış çözümlere dayandığı için, kalite ve güvenilirlikten ödün vermiyor.

Hava platformunun boyutlarına bağlı olarak, ihtiyaçların belirlenmesi ile hava platformunun hazır hale gelmesi arasında, 6 ila 12 ay arasında bir zaman gerekiyor.

Otonom Teknoloji’nin işi, hava platformunun ve yer birimlerinin ortaya konulması ile bitmiyor. Bunlarla sağlanan altyapıyı kullanacak olan faydalı yüklerin hava platformuna ve yer istasyonuna entegrasyonu da Otonom Teknoloji tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sayede Otonom Teknoloji, müşterilerine, tek bağlantı noktası olarak hizmet verebiliyor. Talep eden müşterilere, anahtar teslim çözümler de sunabiliyor. Hava aracı ve faydalı yük gibi ayrıntılarla uğraşmak istemeyen müşteriler, Otonom Teknoloji’nin, kendini kanıtlamış çözümlerinden ve sistem entegrasyonu tecrübesinden yararlanarak, belirttikleri ihtiyacı karşılayan, tümleşik çözümü teslim alıyorlar. Otonom Teknoloji, ihtiyaçlar doğrultusuna, hava platformu sağlayıcılığından, tümleşik çözüm sağlayıcılığına kadar, müşterilerinin her ihtiyacını karşılamaya hazır.